สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไมตรี ศรีใส

ประธานสภา

นายนิคม เพิ่มพร

รองประธานสภา

นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง

รองปลัดฯ/เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชยุต โคตรสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1

นายประเสริฐ อัมภรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2

นายวิโรจน์ เขียวอ่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3

นายไสว บันดะลุน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

นายสิทธิกร สายไชยสาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5

นายวิชัย ภูพวก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6

นายไมตรี ศรีใส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7

นายสมนึก แก้วพวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8

นายประพุฒ มีอำนาจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9

นายนิคม เพิ่มพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10

นายเอกโชค วงค์ษา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11

นายประวิทย์ แสงส่อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ