Hot News :
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวิภพ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบุษบา ไตรรัตน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนิวัฒน์ บุญศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบกขี้ยาง

นางสาวอรุณี ไกรษี

ครู ชำนาญการ

นางสาวนงพงา แน่นอุดร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลรัตน์ โนนสังข์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลือชัยฯ

นางสาวสาวลี โคตรชัย

ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งพาย

นางผกาวดี มหานาม

ครู

นางสาวถวัลย์ตรี คำศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

นางสาวจิราภรณ์ จันตรี

ครู

นางสาวทิพวรรณ สืบชาติ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

นางสาวสบาไพร ศรกิจ

ครู

นางวนิดา ราชบุญคุณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองถ่มธรรมาวาส

นางสันทนา สมเผ่า

ครู

นางสาวกมลทิพย์ ศรีสำอางค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ