Hot News :
กองช่าง

นายเดโช ทองแพรว

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายธวัชชัย สิมณี

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายวิฆเนตร สืบสวน

เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางชวันภัสร์ โพธิ์บุษยาวัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสถาพร พันธ์วิไล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายจีราวัฒน์ บุญสร้อย

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสันติคม เหล็กเพชร

คนงานเครื่องสูบน้ำ

จ้างเหมาบริการ

นายสรุศักดิ์ ป้องเศร้า

งานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ