Hot News :

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-1879-7490

นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-7240-6932

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายธวัชชัย คำโสภา

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-6130-8542

นางเสาวนีย์ พันเทศ

นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-7240-6932

นายสิทธิชาติ สุขอ้วน

ผู้อํานวยการกองช่าง
โทร. 08-0275-3259

นายวิภพ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08-4925-8265

นางสาวขวัญเมือง ภักดียุทธ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 045-826-079

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ