สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างตามมาตรฐานทางจริยธรรมการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

[ 07-08-2566 ] Hits:103

ประชาสัมพันธ์มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

       l ประชาสัมพันธ์มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมผู้บรหารท้องถิ่น

[ 05-07-2566 ] Hits:112

วันที่ 28มิถุนายน 2566 เวลา9.00 น. นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยนางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง นายคำฟอง เจติโคตร รองนายกฯ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกฯ นายธวัชชัย คำโสภา หัวหน้าสำนักปลัด /กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12/ส.อบต หมู่ที่12 มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ราย นายวิเชียร สีหบุตร ...

[ 28-06-2566 ] Hits:164

วันที่ 27มิถุนายน 2566 เวลา9.00 น. นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดโครงการอบรมส่งเสริมแปรรูปสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566

       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายประจวบ วงศ์ใหญ่ สมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ /นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง/คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง/สมาชิกสภาฯ เปิดโครงการอบรมส่งเสริมแปรรูปสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2566 ณ...

[ 27-06-2566 ] Hits:338

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ