Hot News :

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

วันพุธ, 04 ตุลาคม 2566 15:19
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ