แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570)

วันอังคาร, 17 มกราคม 2566 11:24

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งครอบคลุมถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ