Hot News :

ราคากลางโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 5 สายจากดอนปู่ตาบ้านหนองหัวช้าง ถึงบ้านร่องน้ำคำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037137271)

วันพฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2565 21:28

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ื 5 สายจากดอนปู่ตาบ้านหนองหัวช้าง ถึงบ้านร่องน้ำคำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037137271)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ