Hot News :

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องคืการบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

วันพุธ, 26 เมษายน 2566 12:49
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องคืการบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ