แบบสรุปรายงานการรัับทรัพสินหรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 12:54

ข้อ 40 (2)แบบสรุปรายงานการรัับทรัพสินหรือประโยชน์อื่นไดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อท่นไดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ